Lý do để mua nhà trước tết, nếu biết tận dụng người mua lợi cả đôi đường

Tỷ phú Trần Đình Long bắt tay đại gia Kiều Hữu Dũng muốn đầu tư vào Nha Trang và Ninh Hòa