Cam Lâm khan hiếm đất nền dưới 1 tỷ đồng, nhà đầu tư đổ về vùng ven

Đất nền Khánh Vĩnh