Tập đoàn FLC dự kiến đầu tư những dự án nào ở Kon Tum

Xu hướng bỏ phố về vùng ven săn đất

Khu đô thị Sun Garden Kon Tum

Khu đô thị Hoàng Thành Kon Tum

Khu đô thị Mega City Kon Tum

Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum