Vốn điều lệ Tập đoàn Đất Xanh tăng gấp 65 lần trong 10 năm qua